[CRV]
  ΕΚΔΟΣΗ 2002 | [ΕΚΔΟΣΗ 2005] | ΕΚΔΟΣΗ 2007

1
606:Καλύμματα πίσω φανών χρωμίου
2
636:Καλύμματα χερουλιών χρωμίου
3
712:Kαλύμματα καθρεφτών χρωμίου
4
L33:Μπάρες οροφής
5
L68B:Σκαλοπάτια αλουμινίου πάτημα
6
L66B:Bull bar πλαστικό και προστατευτικό σχαράκι

1

2

3

4

5

6